11/10/2011 by Jørgen Callesen / miss Fish

De er her, de er Queer, og de taler til dig! Men er de en del af virkeligheden?

They are here, they are Queer, and they are talking to you! But do the fictional characters break into reality ?

I dag er mange LGBT-film på samme niveau som “straight underholdning”. De har store produktionsbudgetter og de bliver screenet på festivaler og tv-kanaler over hele verden. De er domineret af markeder for hvad der vil underholde og engagere. Producenter og publikum er optaget af spørgsmål som: Hvad er årets homodrama? Hvad er den nye spillestil? Hvem er den mest sexede skuespiller? Og hvad er det mest “hotte” tema?

Today many LGBT films are on the same level as “straight entertainment”. They have big production budgets and they are screened at festivals and TV channels all over the world. They are dominated by markets for what will entertain and engage. Producers and audiences are concerend with questions such as: What is the gay drama of the year ? What is the best acting style ? Who is the sexiest actor ? And what is the most important issue ?


Efter mange år i undergrunden får LGBT film ofte den samme opmærksomhed og kritik som alle andre film og målet med en festival, bør da også være at præsentere og belønne de bedste film, ligesom på enhver anden festival. Festivaler har generelle kriterier for hvad der anses for at være en god film, og selvfølgelig er der også særlige kriterier, når filmene handler om bøsser, læderdronninger, lebber, biseksuelle, transseksuelle, queer-familier og andre nye og eksotiske opfindelser i personlig og kollektiv livsstil.

Film skaber og reproducerer stereotyper, og vi bruger dem som et spejl til at reflektere os i. Det gode ved kommercielle mainstream-film er, at de kommunikerer til et bredt publikum og skaber en referenceramme, så vi kan drøfte vores personlige valg, livsstil og sexualiteter med hinanden og med andre.

After many years in the underground LGBT films often get the same attention and critique as any other movie and the aim of a festival should be to present and reward the best films like any other festival. The festival has general criteria for what is a good film and of course a specific criteria, since the films are about gay men, leather queens, dykes, bisexuals, transgender people, queer families and other new and exotic inventions in personal and collective lifestyles.

Films create and reproduce stereotypes and we use them as a mirror to reflect ourselves in. The quality of mainstream films is that they communicate to broad audiences and create a frame of reference so we can discuss our choices, lifestyles and sexaualities whitin the communities and with others.


Men er de stereotyper vi ser i filmene i tråd med den virkelighed, vi er en del af ? Eller skaber de snarere en parallel virkelighed? En sikker verden, vi kan projicere vores følelser og drømme ind i og få en positiv belønning hver gang?

Mens du sidder komfortabelt i biografstolen ønsker du mindst af alt at blive konfronteret med virkeligheden. Du ønsker at opleve det som er skabt af billederne på det hvide lærred.

Dokumentarfilm, eksperimenterende film og NO-budget film skabt indenfor miljøet skaber diversitet og en mere direkte reference til virkeligheden, men alligevel – vi kan stille de samme spørgsmål. Giver de sandt billede af den virkelighed, vi deler?

But are the stereotypes in line with the reality around us or are they creating a parallel reality? A safe world were we can project our emotions and dreams into and get a positive reward every time ?

While you are sitting comfortably in the cinema chairs – you least of all want to be confronted with reality – other than that created by the images on the silver screen.

Documentary, experimental film and no budget film made within the community make up for this, but still – we can ask the same questions. Are they giving a true picture of the reality we share?


I biografen kan du føle dig tryg. Disse karakterer og deres handlinger er kun til stede på lærredet, selv når du ser en dokumentarfilm er du på sikker afstand.

Med denne blog vil jeg gerne lege med tanken om hvad der ville ske, hvis personerne på skærmen kunne træde ud af rammen og sætte sig ned ved siden af dig? Freddy Kruger eksisterer ikke – heldigvis, men de personligheder, jeg vil vise i mine videoklip, de gør!

In the cinema you are safe. These people are not here. With this blog I would like to discuss the idea of what would happen if that person on the screen stepped out of the frame and sat down next to you ? Freddy Kruger does not exist but the people I present in my video clips do!


Holestar fra London kører et community “Hot Lazer” for transseksuelle personer. Hun er billedkunstner, performancekunstner, DJ og sangerinde. Når hun som lesbisk kvinde klæder sig ud som drag-queen leger hun med stereotyper. Hun kalder sig selv “en bio drag” og en “Tranny med kusse”.

I videoen ser vi live-optagelser af hvordan tilfældige folk reagerer på hendes bio-drag-personlighed på videochatten “Chat Roulette”.
Det er både rørende og vanvittigt morsomt.

Holestar from London runs a community for Transgender people called Hot Lazer. She is a visual and performance artist and she plays with stereotypes ,when she as a lesbian woman dressed up as a drag queen. She calls herself “a bio drag” and a tranny with a fanny.

In the little clip with live recordings from the on-line video chat room “Chat Roulette” we see how randomly selected people react to her drag personality. It is hilarious.

Holestar – “Chat Roulette” Art Video/Musikvideo 2010 (Nylon Woman)
:


Den guddommelige David fra London var en af de første “Trashdrags” og “anti dragqueen” i London. En kamæleon, der skifter farve for at sætte spørgsmålstegn ved og udfordre stereotyper inden for LGBT- mijløet og generelt. Med sine kunstfilm vist på Channel 4 TV i 1990’erne har han også formået at udfordre begrebet virkelighed. Han har skabt sin egen NEO VIRKELIGHED.

The Divine David from London is one of the first “trash drags” and anti drag queens in London. A chameleon, that will shifts its colour and both question and challenges the stereotypes within the communities in general. With his art videos shown on Channel 4 TV in the 1990’ies he also managed to quesion the notion of reality.

The Divine David – Reality (Art Video “Channel4 TV” The Divine David Presents (1999))
:
http://www.youtube.com/watch?v=KTZ3gb6bdSU
Det at leve i sin egen verden har en pris. Du er alene i et parallelt univers. Efter mange års farverige og overraskende “appearances in public”, så den guddommelige David sig nødsaget til at dræbte sin egen karakter. Det skete i hans berømte selvmord i på en velbesøgt skøjtebane i år 2000.

År senere optræder manden bag den guddommelige David – David Hoyle – som skuespiller, stand- up, performancekunstner og filmskaber. Han er tildelt flere priser for filmen “Onkel David”, og han har optrådt i mange roste soloshows i teatre i England. Han har også begejstret publikum på NO burlesque Festivalen i Warehouse9 efteråret 2010.

I dette sidste klip, har han lavet en lille film sammen med sin ven og kollega Boy George “Vi ødelægger det for de andre”. Men hvad er “det” vi i givet fald ødelægger? Og hvem er “de andre” ? Det er spørgsmålet! Ødelægger det noget for “de andre”, – når nogen vælger at bryde direkte ind i vores virkelighed med nogle farverige og usædvanlige historier?
Nej Vel !

Creating a neo reality also comes with a price. You are alone in a parallelle universe – so eventually the Divine David killed his character in a famous performance of his own suicide in a public ice skating ring in 2000.

Years later the man behind the Divine David – David Hoyle appeared as an actor, commedian and film maker. As an Actor he had is acting premier in the film “Uncle David” he has also performed in many acclaimed solo shows in theatres around England. He has thrilled audiences at the NO burlesque Festival at Warehouse9 in the Autumn 2010.

In this next clip i present you will see the funny short film os David together with this friend and colleague Boy George “Spoiling it for the others”. And this is the question! Who are the others ? And are we spoiling something – when we are breaking directly into reality with our colorful and extraordinary stories ?
No we don’t!

David Hoyle & Boy George – Spoiling it for the others – Musicvideo 2011:

#diversity#drag#lesbian#lgbt#mainstream#queer#stereotype#transgender#underground