20/10/2011 by Su Højsteen

Beware of homosexuality!

Det er faktisk slet ikke så længe siden at homoseksualitet blev fjernet fra WHOs liste over psykiske lidelser (1990). Indtil da blev man betragtet som syg (og sygdommen kunne åbenbart smitte), men oftest også som kriminel og farlig (bl.a. pga. smitterisikoen). Og præcis derfor lavede man kampagner for at oplyse folk, især børn og unge,…

Continue Reading »

27/09/2011 by Klaus Bondam

EU og LGBT rettigheder

”Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.” EU’s charter om grundlæggende rettigheder (artikel 1 og artikel 3, stk. 1). Efter at jeg er flyttet til Bruxelles og er begyndt på et nyt kapitel i mit liv, som institutleder ved Det Danske…

Continue Reading »